11 Kasım 2009 Çarşamba

Finansal tablolar ön koşulları

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİNİN ÖN KOŞULLARI


Finansal tablolar analizinden beklenilen yararların elde edilebilmesi için bazı ön koşulların sağlanmış olması gerekmektedir. Finansal tablolar analizinin ön koşulları şunlardır:

• Dolaylı Ön koşullar,

• Dolaysız Ön koşullar.FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİNİN DOLAYLI ÖN KOŞULLARI

Finansal tablolar analizi ile elde edilen bulguların daha gerçekçi bir şekilde yorumlanabilmesi için, işletme faaliyetleri üzerinde etkili olan faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekir. Dolaylı ön koşullar başlığı altında ele alınacak faktörler, finansal tablolarda ortaya konulan durum ve faaliyetlerin hangi ortam veya koşullarda gerçekleştirilmiş olduğunun göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etmektedir.

Dolaylı önkoşullar şunlardır:

• İşletmenin İçinde Bulunduğu Ekonomik Ortam,

• İşletmenin İçinde Bulunduğu Sektörel Ortam,

• İşletmenin Yapısal ve Yönetsel Özellikleri.

İŞLETMENİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM


İşletmenin finansal tablolarının analizi ile elde edilecek bulguların yorumlanmasında işletmenin içinde bulunduğu ekonomik ortamın özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerekir. İçinde bulunulan ekonomik ortamda fiyatlar genel düzeyinin (enflasyon veya deflasyon) gösterdiği değişimler, döviz fiyatlarının (kurların) düzeyi ve gösterdiği dalgalanmalar, piyasa faiz oranlarının düzeyi ve gösterdiği dalgalanmalar, ekonomik büyüme ve küçülme durumları gibi faktörler göz önünde bulundurulmadan; yalnızca finansal tabloların analizinden elde edilecek bulgulara dayalı olarak yapılacak yorumlar finansal tablolar analizinin yapılması amaçlarına yeterince hizmet etmeyebilir.

İŞLETMENİN İÇİNDE BULUNDUĞU SEKTÖREL ORTAM

Yapılacak analizde, işletmenin yer aldığı sektörün ilgili dönemdeki koşulları ve sektörün kendine özgü özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, sektörün kuruluş aşamasında mı, gelişme aşamasında mı, olgunluk aşamasında mı, gerileme aşamasında mı olduğu; hizmet sektörü mü, üretim sektörümü olduğu bu sektörün kendine özgü özel koşulları, ilgili dönemde sektörde özel bazı olumlu veya olumsuz gelişmelerin olup olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.

İŞLETMENİN YAPISAL VE YÖNETSEL ÖZELLİKLERİ

İşletmenin yasal veya ekonomik organizasyonunun nasıl olduğu; örneğin, anonim şirket mi, limited şirket mi olduğu, anonim şirket ise menkul kıymetleri halka arz olunmuş olup olmadığı, halka açıklık oranının ne olduğu gibi durumların yapılacak değerlendirmeler ve ulaşılacak sonuçlar üzerinde etkisi olacaktır.

Şirketin kurumsal bir yönetim anlayışına sahip olup olmadığı, aile şirketi olup olmadığı, ortakların yönetim anlayışları gibi durumların da yorumlar yapılırken değerlendirilmesi gerekmektedir.

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİNİN DOLAYSIZ ÖN KOŞULLARI

Dolaysız ön koşullar doğrudan doğruya finansal tablolar analizinin sağlıklı bir şekilde yapılmasına yönelik ön koşullardır. Dolaysız ön koşullar şunlardır:

• Tekdüzen Muhasebe Sistemi,

• Standart Oranların belirlenmesi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder